nov. 20, 2023

Avantatges fiscals al sector audiovisual

La llei 38/2022 publicada al BOE el 28 de desembre de 2022, i validada per la Comissió Europea el passat mes d’agost, reforma importants aspectes dels incentius fiscals per a la inversió en produccions audiovisuals.

La reforma permet als productors espanyols i internacionals rebre ajuts en forma de deduccions fiscals a l’impost de societats; en concret suposa duplicar de 10 a 20 milions d’euros l’import màxim de la deducció fiscal per pel·lícula i establir en un màxim de 10 milions d’euros la deducció fiscal per cada episodi d’una sèrie.

A aquests ajuts, se suma un augment considerable del pressupost total del programa en 340 milions d’euros, que així passen de 60 a 400 milions d’euros anuals, i se’n prorroga la durada fins al 31 de desembre de 2026.

Amb aquestes mesures s’enforteix l’estructura empresarial de la producció independent espanyola i s’aposta per la inversió privada, que es converteix en una gran eina de finançament.