El Mercat

Que és Film Financing Market?

És un mercat audiovisual que posa en contacte productors independents amb inversors privats.

Els objectius del FFM són:

Dinamitzar la inversió privada cap al sector audiovisual amb projectes nacionals i internacionals.

Dotar de més finançament els projectes audiovisuals amb potencial internacional.

Fomentar les coproduccions internacionals amb la captació de projectes d’altres països.

Certificado de seguridad Segrinfo

© 2024 Film Financing Market