El Mercat

Que és Film Financing Market?

Film Financing Market és un mercat pensat per al finançament de projectes audiovisuals.

Els objectius del FFM són:

Potenciar un mercat de finançament audiovisual, amb l’aspiració de convertir-lo en un referent mundial per a inversors i productors

Potenciar nous models de finançament privat que es complementin amb els models existents.

Facilitar un millor accés dels continguts nacionals als mercats d’explotació internacionals.

Certificado de seguridad Segrinfo
© 2023 Film Financing Market