FAQS

Quan i on se celebra FFM?

La tercera edició de FFM se celebrarà el 9 d’octubre de 2024 dins el marc del festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges.

Quines són les bases de participació?

Trobareu les bases de participació completes aquí.

Quin tipus de projectes poden participar-hi?

Tots aquells projectes audiovisuals que compleixin les bases.

Quins requisits han de complir els projectes?

Els projectes nacionals han de tenir un pressupost de més d’ 1 milió d’euros i un mínim del 60% del finançament garantit.

Els projectes iberoamericans, amb participació minoritària espanyola, han de tenir un pressupost mínim de 500.000 euros i un finançament garantit del 50%.

Els projectes s’han de trobar en fase de desenvolupament o de producció.

Un cop acceptades les bases de participació, és requisit indispensable registrar-se a la pàgina web de FFM.

La quota d’inscripció per projecte s’estableix a les bases.

Quins materials cal enviar amb la inscripció?

Fitxa d’inscripció que inclogui: tipus de projecte, títol del projecte, gènere, durada, idioma V.O i sinopsi
Historial de la/les productora/es, director/a, guionista i producció executiva
Equip artístic
Guió
Pressupost desglossat (model ICAA)
Calendari de producció
Pla de finançament justificat
Pla de comercialització i explotació previst

Com i quan es pot realitzar la inscripció dels projectes?

És imprescindible donar-se d’alta i enviar tots els materials a través de l’àrea professional de la nostra web.

Període d’inscripció: de l’a al 31 de maig de 2024

Com funciona el procés de selecció?

Tots els projectes presentats són revisats per assegurar el compliment dels requisits establerts a les bases.

Els projectes elegibles són sotmesos a una anàlisi econòmica-financera. Aquestes anàlisis les duen a terme experts independents, designats en funció dels seus coneixements i experiència. Els experts elaboren un informe de cada projecte que té especialment en compte la seva solvència financera, projecció internacional i rendibilitat.

Els projectes seleccionats i els seus informes respectius es presenten als inversors, per al seu estudi i valoració. Durant el mercat tenen lloc les reunions one-to-one entre inversors i productors.

Què ofereix FFM als inversors?

FFM ofereix un entorn de confiança als inversors en apostar per la professionalització del sector i per l’aprofitament de la innovació tecnològica, i en oferir més dades i més mètriques per a l’elaboració d’escenaris de rendibilitat.

Els inversors reben l’informe dels projectes seleccionats, analitzats per un comitè de professionals del sector experts en producció, distribució i finances. Reben també un segon informe complementari, basat en l’algorisme creat per FFM amb dades del mercat, per oferir als inversors una estimació d’èxit del projecte sobre la base de totes les variables que el configuren.

Quines fórmules d'inversió privada es contemplen?

A través dels incentius fiscals.
A través de la inversió de capital de risc.
A través dels nous models de negoci que ofereixen les noves tecnologies.

Certificado de seguridad Segrinfo

© 2024 Film Financing Market