FAQS

Quan i on se celebra el FFM?

La primera edició del mercat se celebrarà en el marc del Sitges Film Festival 2023, els dies 10 i 11 d’octubre.

Quines són les bases de participació?

Trobareu les bases de participació completes aquí.

Quin tipus de projectes poden participar-hi?

Projectes de llargmetratge de ficció, sense limitació de gènere.

Quins requisits han de complir els projectes?

Els projectes nacionals han de tenir un pressupost de més d’1 milió d’euros i un mínim del 70% del finançament garantit.

Els projectes internacionals, amb participació minoritària espanyola, han de disposar d’un pressupost de més d’1 milió d’euros, i un mínim del 50% del finançament garantit.

Que tinguin potencial internacional, econòmic i comercial.

Que es trobin en fase de desenvolupament o producció.

Quins materials cal enviar amb la inscripció?

Fitxa d’inscripció que inclogui: tipus de projecte, títol del projecte, gènere, durada, idioma V.O i sinopsi
Historial de la/les productora/es, director/a, guionista i producció executiva
Equip artístic
Guió
Pressupost desglossat (model ICAA)
Calendari de producció
Pla de finançament justificat
Pla de comercialització i explotació previst

Com i quan es pot realitzar la inscripció dels projectes?

És imprescindible donar-se d’alta i enviar tots els materials a través de l’àrea professional de la nostra web.
Període d’inscripció: de l’1 al 31 de maig de 2023.

Quin és el calendari del FFM?

Recepció de projectes: 1 – 31 de maig de 2023
Comunicació de projectes seleccionats: 31 de juliol de 2023
Celebració del mercat: 10 i 11 d’octubre de 2023

Què ofereix FFM als inversors?

Ofereix la possibilitat d’aconseguir beneficis aprofitant el creixement i el desenvolupament del sector audiovisual, mitjançant el finançament de projectes amb recorregut comercial. En la selecció dels projectes es té molt en compte la rendibilitat de la inversió.

Quines fórmules d'inversió privada es contemplen?

A través dels incentius fiscals.
A través de la inversió de capital de risc.
A través dels nous models de negoci que ofereixen les noves tecnologies.

Certificado de seguridad Segrinfo
© 2023 Film Financing Market