FAQS

Quan i on se celebra el FFM?

La primera edició del mercat se celebrarà en el marc del Festival Internacional de Cinema de Sitges el 10 i l’11 d’octubre de 2023.

Quin tipus de projectes poden participar?

S’acceptaran projectes de llargmetratge de ficció, sense limitació de gènere.

Quins requisits han de complir els projectes?

Els projectes nacionals han de tenir un pressupost de més d’1 milió d’euros i un mínim del 70% del finançament garantit.

Els projectes internacionals, amb participació minoritària espanyola, han de disposar d’un pressupost de més d’1 milió d’euros, i un mínim del 50% del finançament garantit.

Que tinguin potencial internacional, econòmic i comercial.

Que es trobin en fase de desenvolupament o producció

Quins materials cal enviar amb la inscripció?

Fitxa d’inscripció que inclogui: tipus de projecte, títol del projecte, gènere, durada, idioma V.O i sinopsi

Historial de la/les productora/es, director/a, guionista i producció executiva
Equip artístic
Guió
Pressupost desglossat (model ICAA)
Calendari de producció
Pla de finançament justificat
Pla de comercialització i explotació previst

Com i quan es pot realitzar la inscripció dels projectes?

Per tal que el projecte sigui valorat és imprescindible donar-se d’alta i enviar tots els materials a través de l’àrea professional de la nostra web des del dia 1 de maig fins al dia 31 de maig de 2023 a les 23:59h

Quin és el calendari del FFM?

Recepció de projectes: 1 – 31 de maig de 2023
Comunicació de projectes seleccionats: 31 de juliol de 2023
Celebració del mercat: 10 i 11 d’octubre de 2023

Quines són les bases de participació?

Pots comprovar les bases de participació completes aquí.

Què ofereix FFM als inversors?

Ofereix la possibilitat d’aconseguir beneficis aprofitant l’oportunitat del sector audiovisual, en ple creixement i desenvolupament, mitjançant el finançament de projectes amb recorregut comercial.
Seleccionem els projectes per a aconseguir que la inversió sigui el més rendible possible.

Quines fórmules d'inversió privada es contemplen?

A través dels incentius fiscals.
A través de la inversió de capital de risc.
A través de nous models de negoci que ens ofereixen les noves tecnologies.