Calendari Programa

De l’1 al 31 de maig de 2024

Recepció de projectes

Finals de juliol de 2024

Comunicació de projectes seleccionats

9 d’octubre de 2024

FFM 3ª edició

Certificado de seguridad Segrinfo

© 2024 Film Financing Market