oct. 27, 2022

La inversió privada en cinema com a negoci

El passat 11 d’octubre de 2022 es va presentar el Film Financing Market en el marc del Festival de Cinema de Sitges. La presentació va consistir en xerrades i taules de debat, i va comptar amb la participació d’experts en finançament i tecnologia que van analitzar els avantatges de la inversió privada en la producció de continguts audiovisuals.

 Per tractar sobre La inversió privada en cinema com a negoci es van reunir Miguel Doria, soci del departament Asset & Capital Finance d’Arcano; María Coronado, directora del sector cultural de Triodos Bank; Manuel Follía, soci especialista en dret bancari i financer de Cuatrecasas; i Luis Gosálbez, advocat i soci director de Metricson, que va actuar com a moderador. En aquesta taula els professionals van intentar transmetre com inverteixen els inversors professionals, tot definint els conceptes de risc i seguretat en l’instrument de la inversió fiscal. Van respondre la pregunta: “Quin és el marc legal actual que fa que ens sentim còmodes a l’hora d’invertir en cinema amb la perspectiva fiscal?”. Coronado va comentar la seva experiència en el finançament bancari: “Fa més de deu anys que financem la indústria audiovisual, la ràtio de morositat és inferior a l’1% i, comparat amb altres sectors, és dels millors”.